Hue-ICT Challenge-2022
Cuộc thi hiện tại
# Tên cuộc thi Bắt đầu Kết thúc Trạng thái
1 TeenAger-Coder: Numbers and If statement 10/08/2022 - 08:57 20/12/2022 - 08:57 kết thúc
2 TeenAger-Coder: Loop statements 15/08/2022 - 08:50 20/12/2022 - 08:50 kết thúc
3 TeenAger-Coder: Array, List 20/08/2022 - 10:11 20/12/2022 - 10:11 kết thúc
4 TeenAger-Coder: String, Set, Dict 27/08/2022 - 09:55 27/12/2022 - 09:45 kết thúc
5 OLP Sài Gòn - Đồ thị 30/08/2022 - 10:10 30/12/2022 - 10:10 kết thúc
6 OLP Sài gòn - Đệ quy, QHD 30/08/2022 - 10:30 30/12/2022 - 10:20 kết thúc
Cuộc thi đã diễn ra
# Tên cuộc thi Bắt đầu Kết thúc
1 Kiểm tra đợt 1. Lớp Teenage 02/10/2022 - 09:00 02/10/2022 - 11:27
2 Thực hành Lập trình hướng đối tượng Nhóm 1 lần 1 01/10/2022 - 14:00 01/10/2022 - 16:30
3 OLP Sài gòn - Round 4 21/09/2022 - 17:20 21/09/2022 - 23:20
4 For Kid 18/09/2022 - 17:07 18/09/2022 - 20:07
5 Sài Gòn OLP - round 3 14/09/2022 - 14:07 14/09/2022 - 23:07
6 Sài Gòn - OLP round 2 07/09/2022 - 14:00 07/09/2022 - 22:06
7 Lớp Hè 11 - round 12 11/08/2022 - 15:05 16/08/2022 - 12:00
8 Lớp hè 3 - round 11 15/08/2022 - 08:30 15/08/2022 - 10:30
9 THI - Kỹ thuật lập trình 2 - Nhóm 1, 2 08/08/2022 - 13:30 08/08/2022 - 15:35
10 Thi học kỳ hè - Kỹ thuật lập trình - N1 08/08/2022 - 07:30 08/08/2022 - 09:30
11 KT lần 1 - Kỹ thuật lập trình 2 - Nhóm 2 28/07/2022 - 07:30 28/07/2022 - 10:30
12 KT lần 1 - Phương pháp tính - Nhóm 1 27/07/2022 - 07:30 27/07/2022 - 10:59
13 Sài Gòn - round 1 (ICPC) 13/07/2022 - 08:10 13/07/2022 - 12:10
14 [Hue-ICTC-2022] – PRO CHALLENGE CONTEST 20/03/2022 - 08:00 20/03/2022 - 11:00
15 [Hue-ICTC-2022] – NAI CHALLENGE CONTEST 20/03/2022 - 08:00 20/03/2022 - 11:00
16 [Hue-ICTC-2022] – JUNIOR CHALLENGE CONTEST 20/03/2022 - 08:00 20/03/2022 - 11:00
Chat - 0 kết nối