KidCode 2021 - Các con số kỳ thú
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Thuê phòng dã ngoại 100 1 256000
B
Kid-Liệt kê số chia hết 100 1 256000
C
Kid-Kiểm tra số nguyên tố 100 1 256000
D
Kid-Kiểm tra số hoàn hảo 100 1 256000
E
Kid-Tổng các chữ số 100 1 256000
F
Kid-Số Armstrong bốn chữ số 100 1 256000
G
Kid-Số đối xứng (palidrome) 100 1 256000
H
Kid-Phỏng đoán Collatz 100 1 256000

Chat - 0 kết nối