For dummy 1
Mã bài tập Tên bài tập Điểm Thời gian(giây) Bộ nhớ(kB)
A
Kids - Diện tích hình Ellipse 10 1 256000
B
Kids - Diện tích hình tam giác 10 1 256000
C
Kid-Nhũn não chưa em 1 10 1 256000

Chat - 0 kết nối