Bài tập
Danh sách bài nộp cho P0070
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
553761 16:04 tretrauduongpho Java pending
553676 20:59 lequanglong828159 Pascal correct
551914 16:48 aryaanopro C++ correct
548952 12:22 shania C++ wrong-answer
548948 12:18 shania C++ wrong-answer
544606 22:10 23T1020176 C++ correct
544604 22:09 23T1020105 C++ correct
544599 22:08 23T1020176 C++ wrong-answer
544594 22:07 23T1020105 C++ wrong-answer
544590 22:06 23T1020176 C++ wrong-answer
544381 19:40 23T1020297 C++ correct
544380 19:39 23T1020297 C++ wrong-answer
544378 19:38 23T1020297 C++ wrong-answer
543946 12:17 huuthanh2005 C++ wrong-answer
543945 12:16 huuthanh2005 C++ wrong-answer
543944 12:13 huuthanh2005 C++ wrong-answer
543364 15:06 23T1020038 C++ wrong-answer
543136 15:27 23T1020419 C++ correct
543119 12:09 23t1020606 C++ correct
542700 22:35 23T1020151 C++ wrong-answer
542699 22:32 23T1020151 C++ wrong-answer
542698 22:28 23T1020151 C++ wrong-answer
542696 22:25 23T1020151 C++ wrong-answer
542694 22:24 23T1020151 C++ wrong-answer
542688 22:18 23T1020151 C++ wrong-answer
540986 17:31 hanacute C++ correct
540985 17:31 hanacute C++ wrong-answer
531742 13:50 23T1020392 C++ correct
531741 13:49 23T1020392 C++ correct
531740 13:44 23T1020392 C++ correct
531739 12:52 23T1020392 C++ no-output
531738 12:52 23T1020392 C++ no-output
531737 12:51 23T1020392 C++ no-output
531736 12:49 23T1020392 C++ wrong-answer
531735 12:49 23T1020392 C++ wrong-answer
531734 12:47 23T1020392 C++ wrong-answer
531671 22:33 23T1020109 C++ correct
531670 22:32 23T1020109 C++ correct
529713 10:31 22T1020751 C++ correct
526885 20:12 Tô Đông Chung C++ correct
525846 07:57 dknwft Python 3 correct
525845 07:56 dknwft Python 3 run-error
525844 07:54 dknwft Python 3 run-error
525843 07:53 dknwft Python 3 run-error
525842 07:53 dknwft Python 3 run-error
525841 07:52 dknwft Python 3 run-error
525840 07:51 dknwft Python 3 run-error
523600 20:44 22T1020779 Python 3 correct
523538 02:08 22t1020506 Python 3 correct
523537 02:06 22t1020506 C++ wrong-answer