Bài tập
Danh sách bài nộp cho P0071
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
553762 16:09 tretrauduongpho Java pending
553703 17:02 lequanglong828159 Pascal correct
553702 16:57 lequanglong828159 Pascal wrong-answer
551915 16:50 aryaanopro C++ correct
550273 15:48 vanvyphongmy Python 3 correct
548947 12:15 shania C++ wrong-answer
544761 23:21 LE DINH HUNG C++ wrong-answer
544758 23:20 LE DINH HUNG C++ compiler-error
544756 23:20 LE DINH HUNG C++ compiler-error
544755 23:20 23T1020105 C++ run-error
544754 23:20 23T1020105 C++ run-error
544752 23:20 23T1020176 C++ run-error
544751 23:19 LE DINH HUNG C++ run-error
544749 23:18 23T1020105 C++ run-error
544748 23:18 23T1020176 C++ wrong-answer
544747 23:18 23T1020105 C++ wrong-answer
544746 23:18 23T1020105 C++ wrong-answer
544735 23:13 23T1020039 C++ wrong-answer
544696 22:58 23T1020105 C++ wrong-answer
544695 22:58 23T1020105 C++ wrong-answer
544403 20:06 23T1020297 C++ correct
544347 18:51 23T1020299 C++ no-output
543363 14:58 23T1020038 C++ run-error
543347 14:22 23T1020038 C++ run-error
543121 13:10 23t1020606 C++ correct
542823 16:56 hanacute C++ correct
542394 09:18 hanacute C++ wrong-answer
542344 14:57 hanacute C++ wrong-answer
542343 14:57 hanacute C++ wrong-answer
542342 14:56 hanacute C++ wrong-answer
542341 14:55 hanacute C++ wrong-answer
532374 21:50 23T1020392 C++ correct
531680 23:10 23T1020109 C++ correct
531679 23:06 23T1020109 C++ correct
529249 21:04 22T1020751 C++ correct
529248 21:04 22T1020751 C++ wrong-answer
526891 20:34 Tô Đông Chung C++ correct
526890 20:32 Tô Đông Chung C++ compiler-error
525839 07:26 dknwft Python 3 correct
523531 01:40 22t1020506 Python 3 correct
522988 09:02 Nguyễn Đăng Nhân C++ correct
522987 09:01 Nguyễn Đăng Nhân C++ correct
522986 08:56 Nguyễn Đăng Nhân C++ wrong-answer
522985 08:55 Nguyễn Đăng Nhân C++ wrong-answer
522969 07:29 21T1080006NTTĐạt Python 3 correct
522957 04:54 Nguyễn Mạnh Quốc Khánh C++ correct
520484 17:18 22T1020607 Python 3 correct
520429 09:08 indra Python 3 correct
520258 13:32 Lê Nguyễn Hải Đăng C++ correct
520257 13:30 Lê Nguyễn Hải Đăng C++ wrong-answer