Bài tập
Danh sách bài nộp cho P0074
Tình trạng cập nhật
ID Thời gian Team Ngôn ngữ Kết quả
553916 19:37 22t1020777 C++ pending
553915 19:36 22t1020777 C++ pending
553906 17:50 huongiang09 C++ pending
553765 16:34 tretrauduongpho Java pending
553580 17:54 ngocanh C++ wrong-answer
553481 18:58 ngocanh C++ wrong-answer
553210 21:08 tuquoc0510hue@gmail.com C++ correct
553209 21:06 tuquoc0510hue@gmail.com GNU C++ 14 wrong-answer
553208 21:04 tuquoc0510hue@gmail.com C++ wrong-answer
552740 20:41 Py Không Khó Java wrong-answer
552738 20:40 Py Không Khó Java timelimit
552737 20:37 Py Không Khó Java timelimit
552736 20:31 Py Không Khó Java wrong-answer
552661 22:55 Minh Huy C++ correct
552660 22:53 Minh Huy C++ wrong-answer
552074 17:45 Minh Huy C++ correct
551925 18:40 aryaanopro C++ correct
551922 18:34 aryaanopro C++ wrong-answer
551921 18:33 aryaanopro C++ wrong-answer
551920 18:31 aryaanopro C++ wrong-answer
551918 17:55 aryaanopro C++ wrong-answer
551884 22:27 2010_nhathoang C++ correct
549798 15:16 23T1020419 C++ correct
548442 11:19 23T1020578 C++ wrong-answer
548405 11:18 23T1020578 C++ wrong-answer
548343 11:15 23T1020578 C++ wrong-answer
548317 11:14 23T1020578 C++ wrong-answer
544763 23:24 23T1020176 C++ run-error
544744 23:17 23T1020176 C++ compiler-error
544741 23:15 23T1020176 C++ run-error
544729 23:10 23T1020039 C++ wrong-answer
544726 23:09 23T1020039 C++ wrong-answer
544721 23:06 23T1020176 C++ run-error
544699 22:59 23T1020039 C++ wrong-answer
544582 22:02 23T1020105 C++ wrong-answer
544579 22:01 23T1020105 C++ wrong-answer
544574 21:58 23T1020105 C++ wrong-answer
544375 19:34 23T1020297 C++ correct
544345 18:47 vuvinhh C++ correct
544236 16:51 23T1020034 C correct
544224 16:45 23T1020034 C wrong-answer
543565 22:15 Minh Huy C++ wrong-answer
543326 10:56 23T1020038 C++ correct
543325 10:55 23T1020038 C++ wrong-answer
543315 22:50 Minh Huy C++ wrong-answer
543314 22:47 Minh Huy C++ wrong-answer
543266 17:25 Hoanganh9900 C++ correct
543265 17:24 Hoanganh9900 C++ wrong-answer
543264 17:23 Hoanganh9900 C++ wrong-answer
543200 18:42 2010_NguyenMinhKhang C++ correct